(0048) 52 388 67 65
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. WYJEDŹ Z ANGEL CARE 24 NA ŚWIĘTA I ODBIERZ PREMIĘ ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNĄ!

WYJEDŹ Z ANGEL CARE 24 NA ŚWIĘTA I ODBIERZ PREMIĘ ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNĄ!

Akcja premiowa trwa od 01.11.2022 do 15.01.2023r.*


Pobyt na zleceniu musi obejmować daty: 24.12, 25-26.12., NOWY ROK i 06.01. i kończyć się nie szybciej niż 15.01.!

Premia na stałych, sprawdzonych zleceniach -> 250€ NETTO (wypłacana w dwóch ratach)**

Premia na nowych zleceniach (pobyt min. 4 tyg.) -> 300 € NETTO (wypłacana w dwóch ratach)**

Premia na nowych zleceniach (pobyt minimum 8 tyg.) -> 400 € NETTO (wypłacana w dwóch ratach po wykonaniu zlecenia w okresie świątecznym)**

*Premia przysługuje każdej osobie, która podpiszę umowę z ANGEL CARE 24 W OKRESIE 01.11 – 18.12.

** Premia wypłacana w II ratach (I rata za dni świąteczne i wykonanie zlecenia w grudniu wypłacona zostanie do 15.01.; II rata za dni świąteczne i wykonanie zlecenia w styczniu wypłacona zostanie 15.02.)

Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy.