tr
(0048) 52 388 67 65
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. PREMIA LETNIA 2024

PREMIA LETNIA 2024

WYJEDŹ Z ANGEL CARE 24 W OKRESIE LETNIM I ZGARNIJ PREMIĘ W WYSOKOŚCI 100€ NETTO!

Warunkiem jest rozpoczęcie nowego zlecenia w terminie od 01.06. do 31.08. i pozostania na nim przez okres 65 dni kalendarzowych*.

Premia dotyczy tylko i wyłącznie nowych zleceń.

Jedna osoba może otrzymać tylko jeden bonus.

Bonusy łączą się z innymi bonusami i/lub premiami!

Premia letnia zostanie wypłacona w dwóch ratach po 50€ netto z każdym kolejnym wynagrodzeniem po zakończeniu wykonywania zlecenia tj. po upływie 65 dni.

*dopuszczalne jest przejechanie z jednego kontraktu na drugi. Przerwa w zleceniach nie może trwać dłużej nić 5-7 dni kalendarzowych!

Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy.