tr
(0048) 52 388 67 65
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. PREMIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 2023!

PREMIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 2023!

Jak co roku przygotowaliśmy specjalnie dla naszych nowych, jak i również stałych pracowników atrakcyjny pakiet świateczno-noworocznych bonusów!

Akcja premiowa trwa od 1.11.2023r. do 15.01.2024r.

Pobyt musi obejmować 24.12, 25-26.12, Nowy Rok i 6.01.2024r. oraz kończyć się nie szybciej niż 15.01.2024r.

WYJAZD NA STAŁE ZLECENIA -> 250€ netto (premia wypłacona w dwóch ratach)

WYJAZD NA NOWE ZLECENIA NA MIN. 4 TYG. -> 300€ netto (premia wypłacona w dwóch ratach)

WYJAZD NA NOWE ZLECENIE NA MIN. 8 TYG. -> 400€ netto (premia wypłacona w dwóch ratach)

Premia świąteczno-noworoczna przysługuje każdej osobie, która podpisze umowę z AC24  w okresie 1.11. – 18.12.2023r. i podejmie się wykonania zlecenia. Premia jest jednorazowa i będzie wypłacana w dwóch ratach i warunkiem jej wypłacenia jest wykonanie zlecenia w określonym i wcześniej ustalonym terminie:

I rata za dni świąteczne i wykonanie zlecenia w grudniu wraz z wynagrodzeniem do 15 stycznia 2024

II rata wraz za dni świąteczne i wykonanie zlecenia w styczniu wraz z wynagrodzeniem do 15 lutego 2024

okres świąteczny obejmuje czas od 24.12.2023r. do 15.01.2024r.

– Dopuszczane jest przejechanie z jednego zlecenia na drugie zlecenia. Przejazd z jednego kontraktu na drugi może nastąpić na terenie Niemiec, lub po krótkiej przerwie, nie dłuższej niż 7 dni, która nie może się odbyć w czasie od 23.12.2023r. do 15.01.2024r. i tak żeby ponowny wyjazd nastąpił najpóźniej do 18.12.2023r.

– Warunkiem wypłacenia premii jest zrealizowanie zlecenia w ustalonym z koordynatorem AC24  okresie wykonywania zlecenia zawierającym dni świąteczne w grudniu i styczniu.

Angel Care 24 nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie zlecenia nie z winy AC24 (np. śmierć podopiecznego, rozwiązanie kontraktu z klientem).